„Zaczął ich wtedy nauczać posługując się przypowieściami” (Mt 13,3)

Głoszący: ks. Mariusz Wencławek SDB

ŚRODA (Popielec) – 26.02.

LP.

CZAS

KL.0-3

KL.4-8

1

8.00

/nie ma „słówka”/
SPOTKANIE Z KS. REKOLEKCJONISTĄ

wprowadzenie w rekolekcje

/Salezjańska 1 – salka korekcyjna/

/nie ma „słówka”/
PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII
– ks. Artur – wprowadzenie  w dzień Środy Popielcowej.

/sala gim./

2

8.45

WYJŚCIE NA MSZĘ ŚW.

3

9.00

Msza Św. w kościele parafialnym z obrzędem posypania głów popiołem

4

10.00

PRZERWA ŚNIADANIOWA

SPOTKANIE Z KS. REKOLEKCJONISTĄ

/sala gim./

5

11.00

PRACA W KLASACH

PRACA W GRUPACH POD OPIEKĄ WYCHOWAWCY

/w klasach/

6

11:30

ZAKOŃCZENIE

12.30

PRACA W KLASACH C.D.

SPOTKASNIE Z SK CARITAS

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE I DNIA REKOLEKCJI

Przedstawienie wyników pracy w grupach. /korytarz I p./

7

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

CZWARTEK – 27.02.

LP.

CZAS

KL.0-3

KL.4-8

1

8.00

/nie ma „słówka”/
SPOTKANIE Z KS. REKOLEKCJONISTĄ

/Salezjańska 1 – salka korekcyjna/

/nie ma „słówka”/
8:00
ZBIÓRKA UCZNIÓW W KLASACH

8:30WSPÓLNE ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ – ks. Artur

/boisko szkolne/

ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ NA DOLINIE ŚMIERCI – ks. Artur

POWRÓT DO SZKOŁY W KLASACH DO GODZ 11:00

2

9.00

DROGA KRZYŻOWA

/wokół kościoła parafialnego/

Prowadzący: ks. Rekolekcjonista

3

10.00

PRZERWA ŚNIADANIOWA

4

11.00

PRACA W KLASACH

SPOTKANIE Z KS. REKOLEKCJONISTĄ

/sala gim./

5

12.00

ZAKOŃCZENIE

12.30

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
 I ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

ks. Dyrektor

PODSUMOWANIE REKOLEKCJI, ŚPIEWY
– ks. Rekolekcjonista

/sala gim./

7

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA