Wtorek 18 czerwca
11.00 - uroczysta Msza św. ze sztandarem w Kościele św. Marka dla. kl. 0-7
16.00 – uroczysta Msza św. ze sztandarami w Kościele św. Marka dla uczniów klas ósmych SPTS i trzecich Gimnazjum.
Po Mszy św. pamiątkowe zdjęcia.
Po części oficjalnej – rozdanie pozostałych świadectw i pożegnania z wychowawcami w klasach.

Środa 19 czerwca
Klasy 0-3 przychodzą na godz. 9.00
- na placu przed szkołą odśpiewanie hymnu państwowego
- głos zabierze ks. Dyrektor Krzysztof Nestoruk
- program artystyczny
- wychowawcy rozdają świadectwa w klasach i żegnają się z uczniami

Klasy 4-7 przychodzą na godz. 8.00
na sali gimnastycznej przy ul. Pod Reglami wspólne odśpiewanie hymnu państwowego
- słowo ks. Dyrektora Krzysztofa Nestoruka
- wręczenie nagród i świadectw najlepszym uczniom
- krótki program artystyczny
- wręczenie świadectw i nagród pozostałym uczniom w klasach i pożegnanie się z wychowawcami