Akcje charytatywne prowadzone w naszej szkole:

- Szlachetna Paczka,
- sbiórka żywności "TAK! POMAGAM",
- sprzedaż świec WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM,
- zbiórka darów dla Polaków na Ukrainie,
- zbiórka darów dla podopiecznych DOMU USAMODZIELNIENIA,
- kiermasz bożonarodzeniowy.