Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Ranking “Perspektywy” 2018

srebrne liceum 2018
Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2018”.


srebrne liceum 2014
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2014”.


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube