Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

Pobierz (PDF, 572KB)

Załączniki do Statutu:

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej – dokument wewnętrzny dostępny tylko dla pracowników pedagogicznych Collegium Salesjanum

Załącznik nr 2 – Program wychowania w LOTS w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 176KB)

Załącznik nr 3 – Regulamin ucznia LOTS w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 229KB)

Załącznik nr 4 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego LOTS

Pobierz (PDF, 159KB)

Załącznik nr 6 – Regulamin biblioteki

Pobierz (PDF, 184KB)

Załącznik nr 6a – Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece

Pobierz (PDF, 183KB)

Pozostałe dokumenty

Regulamin ubioru

Pobierz (PDF, 219KB)

Regulamin użytkowania elektronicznych urządzeń audio-wizualnych i łącznościowych przez uczniów na terenie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 147KB)

Zachowanie ucznia

Pobierz (PDF, 139KB)

Procedura postępowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy obowiązująca w Zespole Szkół Salezjańskich w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 217KB)

Regulamin bezpieczeństwa i higieny w Collegium Salesianum w Bydgoszczy

Pobierz (PDF, 124KB)


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube