Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

Pobierz (PDF, 572KB)

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

Pobierz (PDF, 557KB)

 

Regulamin ucznia Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

Pobierz (PDF, 341KB)

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego

Pobierz (PDF, 242KB)

 

Regulamin ubioru

Pobierz (PDF, 132KB)

 

Procedury postępowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania się ucznia

Pobierz (PDF, 128KB)

 

Regulamin używania urządzeń audio-wizualnych i łącznościowych

Pobierz (PDF, 228KB)

 

Procedura postępowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy

Pobierz (PDF, 335KB)

 

Regulamin biblioteki

Pobierz (PDF, 174KB)

 

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube