Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Projekt “Film na horyzoncie”

Harmonogram projektu w wersji PRO

 • 3-28 października 2011 – rekrutacja: uczniowie kręcą etiudę na zadany temat, opiekun przesyła ją do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową
 • 28 października – 4 listopada 2011 – obrady jury: nakręcone etiudy są oceniane przez specjalistów
 • 4 listopada 2011 – wyniki rekrutacji: maksymalnie 10 najlepszych ekip filmowych zostanie
  zakwalifikowanych do wersji PRO, pozostałe ekipy będą brały udział w projekcie we wersji BASIC
 • 7 listopada 2011 – 17 listopada 2012 – etap scenariuszowy: na stronie projektu pojawi się tekst
  ilustrowany przykładami o tym, jak należy napisać scenariusz oraz kilka ćwiczeń do wykonania;
  uczestnicy wykonują ćwiczenia i rozpoczynają prace nad swoimi scenariuszami
 • 18-20 listopada 2011 – warsztaty scenariuszowe w Warszawie
 • 21 listopada – 5 grudnia 2011 – czas na dokończenie scenariuszy
 • 5-20 grudnia 2011 – etap intensywnej współpracy on-line uczestników i specjalistów nad
  ostatecznym kształtem scenariusza: konsultacje, wypracowywanie najlepszych rozwiązań
 • 5 stycznia – 29 lutego 2012 – etap ćwiczeniowy: na stronie projektu znajdują się ćwiczenia dotyczące robienia zdjęć i technik montażu, uczestnicy mają dwa miesiące na ich wykonanie, efekty ich pracy są komentowane przez specjalistów
 • 1-8 marca 2012 – początek etapu zdjęciowego: na stronie projektu pojawi się tekst podsumowujący
  ćwiczenia i segregujący informacje; uczestnicy kręcą pierwsze sceny swojego filmu
 • 9-11 marca 2012 – warsztaty operatorskie w Warszawie
 • 11 marca – 20 marca – czas na dokręcenie pozostałych scen filmu
 • 21 marca – 4 kwietnia 2012 – etap intensywnej współpracy on-line uczestników i specjalistów nad
  materiałem zdjęciowym: konsultacje, wypracowywanie najlepszych rozwiązań, ewentualne
  dogrywanie wybranych scen
 • 13 kwietnia 2012 – 20 kwietnia 2012 – etap montażowy: na stronie projektu pojawi się tekst
  podsumowujący ćwiczenia i segregujący informacje, uczestnicy pierwsze sceny swojego filmu
 • 20-22 kwietnia 2012 – warsztaty montażowe w Warszawie (wersja PRO)
 • 23 kwietnia – 9 maja 2012 – czas na dokończenie montażu
 • 10-19 maja 2012 – etap intensywnej współpracy on-line uczestników i moderatorów nad
  ostatecznym kształtem filmu: konsultacje, wypracowywanie najlepszych rozwiązań, czas na
  ewentualne przemontowanie filmu
 • 24 maja – 3 czerwca 2012 – konkurs publiczności on-line
 • czerwiec 2012 – gala wręczenia nagród na Festiwalu Filmoteki Szkolnej, rozesłanie zaświadczeń do szkół
 • UWAGA! Harmonogram może ulegać nieznacznym zmianom.

  Wprowadzenie

  Projekt FILM NA HORYZONCIE jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przybliżenie im informacji o procesie tworzenia filmu.

  Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu do­kumentalnego, fabularnego lub animowanego w oparciu o informacje, które będą zamieszczane na stronie projektu w trakcie jego trwania.
  Projekt ma charakter ogólnopolskiego kursu internetowego i jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym z nich wyjaśnione zostaną reguły pisania scenariusza, w drugim – zasady robienia zdjęć, natomiast w ostatnim – techniki montażu. Najlepszy film zostanie nagrodzony.

  Projekt jest organizowany po raz piąty przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty we współpracy ze specjalistami skupionymi wokół redakcji magazynu branży audiowizualnej FilmPRO i dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
  Projekt po raz pierwszy będzie realizowany w dwóch wersjach – w podstawowej (BASIC), która od początku do końca będzie miała charakter kursu internetowego oraz zaawansowanej (PRO), która będzie kursem internetowym wzbogaconym o trzy spotkania warsztatowe w Warszawie.

  Ambasadorami projektu zostali Wojciech Staroń, reżyser, operator i zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale w 2011 za wkład artystyczny w zdjęcia do filmu El premio i Bartosz Konopka, reżyser nominowany w 2010 roku do Oscara za film Królik po berlińsku.

  Ramy czasowe

  Projekt trwa od października 2011 do czerwca 2012 roku.

  Wszystkie etiudy zostaną ocenione przez komisję. Na tej podstawie ekipy zostaną zakwalifikowane do projektu w wersji BASIC (bez warsztatów filmowych w Warszawie) lub w wersji PRO (z warsztatami filmowymi w Warszawie).

  wersja BASIC

  Ta wersja projektu odbywa się w całości jako kurs internetowy. Uczestnicy na początku każdego etapu znajdą na stronie projektu teksty poświęcone pisaniu scenariusza, robieniu zdjęć i technice montażu zilustrowane przykładami oraz mają do wykonania szereg ćwiczeń. Wszystkie ich postępy są komentowane on-line przez moderatorów, którzy pracują z nimi nad najlepszymi rozwiązaniami.

  wersja PRO

  Ta wersja to połączenie kursu internetowego z trzema spotkaniami warsztatowymi w Warszawie. Zakwalifikowani do niej zostają autorzy najlepszych etiud nakręconych w procesie rekrutacji. Ekipom przydzieleni są indywidualni opiekunowie (profesjonaliści filmowi), z którymi ekipy kręcące mogą przez Internet na bieżąco konsultować swoją pracę. Uczestnicy na początku każdego etapu mogą zapoznać się z tekstami poświęconymi pisaniu scenariusza, robieniu zdjęć i technice montażu zilustrowanymi przykładami, wykonują przewidziane ćwiczenia. Dodatkowo biorą udział w warsztatach, podczas których mają intensywny kontakt ze specjalistami i uczestnikami z innych grup, a dzięki temu – możliwość przejścia twórczego procesu myślowego nad swoimi pomysłami.

  Nasza ekipa

  Do wersji PRO zakwalifikowała się ekipa z naszego Gimnazjum w składzie:

 • Paweł Osial – 3 beta GTS
 • Bartek Nowak – 3 beta GTS
 • Maksymilian Kaźmierczak – 3 beta GTS
 • Arkadiusz Wódkiewicz – 3 beta GTS
 • Bartek Sokal – 2 delta GTS
 • Piotr Zajdziński – 2 delta GTS

Zwycięski film

Opiekun projektu
Waldemar Zajączkowski
waldek.zajaczkowski@salez.edu.pl


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube