Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Projekt e-Akademia Przyszłości

Zwycięski projekt – relacje video

Zespół zwycięskiego projektu “Chcemy żyć i bawić się w bezpiecznym środowisku”, którym kierowała Pani Katarzyna Wędzelewska, udostępnił dwa nagrania:

 • video prezentację projektu, który zwyciężył w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Edukacyjnych realizowanych w ramach programu e-Akademia Przyszłości –
 • video relację ukazującego zespół, który prezentował projekt edukacyjny –

Projekt “Fordon – nasza dzielnica”

Tytuł: Chcemy żyć i bawić się w bezpiecznym środowisku
do pobrania:

Gratulacje

Słowa uznania od Pani Izabeli Kołodziejczyk – Głównego Specjalisty ds. promocyjno szkoleniowych E-Akademii z Warszawy

Od 1 września 2010 do 30 czerwca 2013 roku w naszym gimnazjum realizowany jest projekt e-Akademia Przyszłości. Projekt realizowany jest przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu e-Akademia Przyszłości jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów, opisanych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
 2. porozumiewanie się w językach obcych,
 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 4. kompetencje informatyczne,
 5. umiejętność uczenia się,
 6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
 7. inicjatywność i przedsiębiorczość.

W tym celu został opracowany Gimnazjalny Programy Kształtowania Kompetencji Kluczowych. Program dotyczy następujących przedmiotów nauczania: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języka angielskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie (przedsiębiorczości).

Na potrzeby obudowy Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych są opracowywane jednostki e-learningowe (razem będzie ich 168), które nasi uczniowie realizują na specjalnych platformach edukacyjnych.

Podczas pracy z jednostką e-learningową i uczenia się z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych, uczniowie rozwijają kompetencje, a jednocześnie przyswajają nową wiedzę. Ponadto otrzymują informację zwrotną, w postaci oceny lub samooceny swojej pracy z jednostką.

Platforma e-learningowa to również miejsce spotkań uczniów na komunikatorach, forach dyskusyjnych, sesjach na żywo. Tu właśnie uczniowie przesyłają nauczycielom zadania domowe oraz rozwiązują różne testy.

W projekcie dużą wagę przywiązuje się do indywidualizacji nauczania. Dla uczniów, którzy osiągnęli niskie wyniki ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, stworzona została Szkolna Grupa Wyrównawcza. Dla tej grupy zajęcia prowadzone są przez szkolnego pedagoga metodą warsztatową. Mają one na celu wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości i nabywaniu kompetencji uczenia się.

Dla utalentowanych uczniów stworzone zostały Wirtualne Koła Naukowe. Ci uczniowie mają zapewniony dostęp do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się oraz wsparcie pracowników akademickich. Formy pracy w Wirtualnych Kołach Naukowych to spotkania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz udział najlepszych uczestników wirtualnej szkoły w dwóch interdyscyplinarnych obozach naukowych.
Z naszego gimnazjum uczniowie działają w kole informatycznym, geograficznym i chemicznym.

Kompetencje społeczne i obywatelskie oraz innowacyjność i przedsiębiorczość rozwijana jest w ramach Lokalnych Zespołów Projektowych. Zadaniem członków zespołu jest przygotowanie we współpracy ze środowiskiem lokalnym projektów interdyscyplinarnych (łącznie 4 projekty – 2 w I klasie i 2 w II klasie), poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu.

Prezentacje projektów lub raporty będą sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej, tworząc Ligę Lokalnych Grup Projektowych.

W ramach Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych opracowano narzędzie, które może wspomóc proces oceniania i badania przyrostu wiedzy. Tym narzędziem są testy:

 • Test 1. W październiku 2010 r. uczniowie sprawdzili stan swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, rozwiązując testy diagnostyczne on-line (test matematyczno-informatyczny, przyrodniczy i z języka angielskiego).
 • Test 2., test 3., i test 4. Pod koniec odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki uczniowie przystąpią do kolejnych testów, które zbadają przyrost ich wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych w powiązaniu z wybranymi przedmiotami objętymi Projektem.

Wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w projekcie życzymy sukcesów, a wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę projektu www.akademiaprzyszlosci.pl

Renata Kałamaja – koordynator projektu w naszej szkole – e-mail: renata.kalamaja@salez.edu.pl


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube