Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Program Comenius

W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie z Programu Comenius – jednego z czterech programów sektorowych Programu “Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Na początku roku szkolnego 2010/2011 szkoła rozpoczęła realizację projektu Sport i Dieta przy współpracy ze szkołą Corpus Christi z Cardiff w Walii.
Wspólna praca uczniów i nauczycieli z Walii oraz Polski trwać będzie dwa lata i zakończy się w czerwcu 2012 roku. Koordynatorem i współtwórcą projektu w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego jest pani Katarzyna Chełminiak, w Corpus Christi pan Paul O’Brien.

Projekt ma na celu zapoczątkowanie wzajemnej współpracy między uczniami, a także kadrą szkół w Polsce i Walii.
Ma on na celu zachęcenie do nauki języków obcych, zwiększenie motywacji uczniów, zwiększenie pewności siebie w porozumiewaniu się w językach obcych, stworzenie możliwości do uczenia się języków, a także zdobywania informacji dotyczących zróżnicowania kulturowego Europy poprzez wspólną pracę nad wybranym zagadnieniem (Sport i Zdrowie w odniesieniu do zróżnicowanych potraw/diety danego kraju).

Dzięki wymianie uczniowie będą mieli szansę bezpośredniego komunikowania się w języku docelowym, poznania kultury i obyczajów innego kraju. Ponadto, rozwiną istotne umiejętności społeczne do których należą umiejętności podejmowania współpracy (pracy w grupach na dystans oraz współpracy bezpośredniej), planowania, rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, a także przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz kulturowych.

Wśród końcowych wyników projektu znajdą się imprezy mające na celu promocję kraju / języka kraju partnerskiego, stworzenie wspólnej strony internetowej, imprezy sportowe, artykuły / raporty prasowe oraz program telewizyjny, które zostaną rozpowszechnione w środowisku lokalnym uczniów.

Program ten przyczyni się również do zwiększenia spójności w środowisku uczniowskim Corpus Christi poprzez większą integrację uczniów o polskim pochodzeniu ze społecznością szkolną.

W lutym 2011 roku 15 uczniów Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego wraz z dwoma nauczycielami spędziło 11 dni w szkole partnerskiej w Walii, wyjazd ten był w pełni sfinansowany z funduszy pozyskanych przez szkołę z Programu Comenius.

Wizyta uczniów z Walii w Bydgoszczy planowana jest na październik 2011 roku.

zobacz galerię zdjęć

Relacje video


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube