Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Podręczniki dla uczniów GTS 2012/2013

Wykaz podręczników do gimnazjum na rok szkolny 2012/2013

Podręczniki do kl. I

Język polski
A.Łuczak, E. Brylińska, R. Maszka – Język polski 1 “Między nami” podr. do gimn. kl. I. – Gdańskie Wyd. Oświatowe 2009 r.
„Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 Gdańskie Wyd. Oświatowe – 2010 r.
Historia
T. Małkowski, J. Rześniowiecki – Historia 1 Podróże w czasie + ćwiczenia. Gdańskie Wyd. Oświatowe 2009r.
Geografia
R. Malarz “Puls Ziemi” cz. 1 + ćwiczenia (Nowa Era) 2009r.
Wiedza o społeczeństwie
E. Dobrzycka, K Makara – Wiedza o społeczeństwie 1 + ćwiczenia. Wyd. Operon 2009 r.
Informatyka
E. Gurbiel i in. – Informatyka – podr. dla uczniów gimnazjum. (WSiP) 2009r.
Matematyka
“Matematyka 2001” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 (WSiP) 2011 r.
Chemia
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – “Chemia Nowej Ery 1 podręcznik dla gimn.” + ćwiczenia ( Nowa Era) 2009r.
Fizyka
S. Ziemicki , K. Puchowska – Bliżej fizyki cz. 1 – gimn. + zeszyt ćwiczeń (WSiP) 2011 r.
Biologia
M. Jefimow, M. Sęktas – „Puls życia 1” + ćwiczenia (Nowa Era) 2009
Plastyka
S. Stopczyk – „Bliżej sztuki” 1/3 ( WSiP) 2009
Technika
Urszula Białka – „Zajęcia techniczne” (OPERON)
Muzyka
W. Panek “Świat muzyki 1/3” 2009
Religia
podane do informacji we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu

Podręczniki do kl. II

Język polski
A.Łuczak, E. Prylińska – Język polski 2 “Między nami” podr. do gimn. kl. II. Gdańskie Wyd. Oświatowe – 2011 r.
„Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 Gdańskie Wyd. Oświatowe
Historia
T. Małkowski, J. Rześniowiecki – Historia II “Podróże w czasie” + ćwiczenia. Gdańskie Wyd. Oświatowe 2010r.
Geografia
B. Dobosik, A. Hibszer – „Puls Ziemi” cz. 2 + ćwiczenia (Nowa Era) 2010r.
Wiedza o społeczeństwie
E. Dobrzycka, K. Makara – Wiedza o społeczeństwie 2 + ćwiczenia. Wyd. Operon 2010 r.
Informatyka
kontynuacja podręcznika z kl. 1
Matematyka
M. Dobrowolska (red) “Matematyka z plusem 2” Gdańskie Wyd. Oświatowe 2010
Zbiór zadań – Matematyka z plusem 2 (GWO) 2010r.
Chemia
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – Chemia Nowej Ery podr. dla gimn. cz. 2 + ćwicz. cz. 2 (Nowa Era) 2009r.
Fizyka
S. Ziemicki, K. Puchowska – Bliżej fizyki cz. 1i 2 – gimn. + zeszyt ćwiczeń (WSiP) 2011r.
Biologia
M. Jefimow, M. Sęktas – „Puls życia 2” + ćwiczenia (Nowa Era) 2009
Plastyka
S. Stopczyk – kontynuacja podręcznika z kl. 1
Muzyka
kontynuacja podręcznika z kl. 1
Religia
zakup we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu przez nauczyciela

Podręczniki do kl. III

Język polski
A. Łuczak, E. Brylińska, K. Krzemieniowska-Kleban Język polski 3 „Między nami” podr. do gimn. kl. III. (GWO) 2011r.
„Między nami” – zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 Gdańskie Wyd. Oświatowe – 2011r.
Historia
T. Małkowski, J. Rześniowiecki – Historia III “Podróże w czasie” + ćwiczenia. Gdańskie Wyd. Oświatowe 2011r.
Geografia
R. Malarz “Puls Ziemi” cz. 3 + ćwiczenia Wyd. Nowa Era 2010r.
Wiedza o społeczeństwie
kontynuacja z klasy II
Informatyka
kontynuacja podręcznika z kl. II
Matematyka
M. Dobrowolska (red) “Matematyka z plusem 3” Gdańskie Wyd. Oświatowe 2011
Zbiór zadań – Matematyka z plusem 3 – 2011r.
Chemia
J. Kulawik – Chemia Nowej Ery podr. dla gimn. cz. 3
+ ćwicz. cz. 3 ( Nowa Era) 2011r.
Fizyka
S. Ziemicki, K. Puchowska – Bliżej fizyki cz. 2 i 3 – gimn. Wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń (WSiP) 2011r.
Biologia
B. Sągi, A. Boczarawski, M. Sęktas – Puls życia 3
+ ćwiczenia. (Nowa Era) 2010r.
Edukacja dla bezpieczeństwa
J Słoma, G. Zając – „Żyję i działam bezpiecznie”
(podręcznik z ćwiczeniami dla kl. 1-3 gimnazjum) Wyd. „Nowa Era” 2011r.
Religia
zakup we wrześniu
Języki: ang., niem., hiszp.
zakup we wrześniu

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube