Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje szereg, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

W szkole funkcjonują:

koła przedmiotowe i zainteresowań

wykaz zajęć w kołach przedmiotowych i zainteresowań

Zajęcia wyrównawcze

wykaz zajęć wyrównawczych

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

pełne zestawienie konsultacji


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube