Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Wyjazdy na wykłady z pokazami do Instytutu Fizyki UMK w Toruniu

Od kilku lat w harmonogram zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas gimnazjalnych wpisały się wyjazdy na wykłady z pokazami do Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. Organizatorzy pokazów to Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMK oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Wykładowcy wprowadzają nas w świat fizyki między innymi za pomocą zabawek działających w oparciu o podstawowe prawa fizyki.

Cykl wykładów kończy się drużynowym konkursem fizycznym dotyczącym ich tematyki.

Organizator
Elżbieta Koralewska
e-mail: elzbieta.koralewska@salez.edu.pl


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube