Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Egzaminy maturalne

Wszyscy maturzyści naszego Liceum zdali egzamin dojrzałości!

Kochani Absolwenci! Po raz kolejny Wszyscy maturzyści naszego Liceum zdali egzamin dojrzałości!

Czytaj więcej

Egzaminy maturalne na wykresach

Prezentujemy porównanie wyników egzaminów maturalnych 2012 z wynikami krajowymi w postaci wykresów.

Czytaj więcej

U nas po raz kolejny wszyscy zdali egzaminy maturalne!!!

Kochani Absolwenci! Wszyscy maturzyści naszego Liceum zdali egzamin dojrzałości!

Czytaj więcej

Wyniki próbnej matury: matematyka

Szanowni Maturzyści! Prezentujemy dane porównawcze Waszej próbnej matury z matematyki przygotowanej przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Czytaj więcej

Wyniki matur

Prezentujemy graficzną prezentację wyników egzaminów maturalnych naszych uczniów na tle wyników krajowych.

Czytaj więcej

Wszyscy zdali!!!

Kochani Absolwenci! wszyscy maturzyści naszego Liceum zdali egzamin dojrzałości!

Czytaj więcej

Wyniki egzaminów maturalnych 2010

Prezentujemy wyniki egzaminów maturalnych w 2010 roku. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Czytaj więcej
  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • YouTube